SEABOURN WORRY FREE PROMISE

валидност за резервации до 31.12.2021, за отплавания до 30.04.2022

WORRY FREE PROMISE

Обещанието за безгрижие на Seabourn има за цел да даде спокойствие на клиентите, когато планират ваканцията си в условия на продължаваща пандемия от COVID-19. Това се постига чрез по-голямата гъвкавост, която Seabourn предоставя на клиентите си по отношение промени и анулиране на планираното пътуване по причини свързани с пандемията. Друг аспект на обещанието за безгрижие е гарантиране на безопасността на пътуването чрез въвеждане на ред правила за превенция на заразяването с COVID, обобщени в т. нар. COVID-протокол.

BOOK WITH CONFIDENCE

Това е специална политика на Seabourn по отношение възможностите за анулиране на потвърдени резервации, без прилагане на неустойка. Политиката има ограничен период на действие и се изразява в следното:
За резервации, направени преди 31.12.2021 г. и отнасящи се за отплавания до 30.04.2022 г., може да анулирате потвърдената си резервация за круиз до 30 дни преди началото на пътуването, като дължимата неустойка за анулиране ще бъде преобразувана в КРЕДИТ ЗА БЪДЕЩ КРУИЗ.

COVID-19 PROTECTION PROGRAM

Това е елемент от специалната политика на Seabourn, който осигурява допълнително спокойствие в рамките на 30 дни до началото на пътуването и по време на самия круиз. COVID-19 програмата се прилага за резервации, направени преди 31.12.2021 г. и отнасящи се за отплавания до 30.04.2022 г. Съгласно тази политика, ако някой от пасажерите в дадена резервация бъде диагностициран COVID-19 и не е в състояние да пътува или му бъде отказано качване на борда, или пък се наложи да напусне кораба преждевременно, ще може да отправи искане до круизната компания за преобразуване на дължимата неустойка за анулиране в КРЕДИТ ЗА БЪДЕЩ КРУИЗ. Програмата се прилага само спрямо засегнатите гости в една резервация за круиз, но не е приложима за други пасажери, които имат резервация за същия круиз и са свързани със засегнатите лица.
 
Издадените от Seabourn КРЕДИТИ ЗА БЪДЕЩ КРУИЗ в резултат от приложение на тази програма, могат да се използват спрямо нови резервации за круиз, за дати на отплаване най-късно до 31.12.2022 г.