REGENT REASSURANCE

ОБЛЕКЧЕНИ УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА ПОТВЪРДЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ЗА КРУИЗИ НА REGENT SEVEN SEAS CRUISES

КАКВО Е REGENT REASSURANCE?

Regent Reassurance представлява специални условия за анулиране на потвърдени резервации за круизи, въведени от Regent Seven Seas Cruises с цел да предоставят повече спокойствие и сигурност на клиентите при резервации, в условията на COVID-19.

За резервации, направени до 30.04.2021 г., за круизи с отплавания до 31.10.2021 г., гостите, с резервации за апартаменти от категории от Н до MS, които са платили изцяло своя круиз, могат да анулират резервацията си до 15 дни преди датата на отплаване, без да плащат неустойка за анулиране, като предплатената сума ще бъде изцяло трансформирана в кредит за бъдещ круиз - Future Cruise Credit (FCC).
 
При резервация на круиз с дата на отплаване до 31.10.2021 г., който е от тип Grand Voyage*, World Cruise или Concierge Collection**, както и при резервация на апартамент от категория RS на кой да е круиз с отплаване до 31.10.2021 г., гостите платили изцяло своя круиз могат да анулират без неустойка до 65 дни преди датата на отплаване, като предплатената сума ще бъде изцяло трансформирана в кредит за бъдещ круиз - Future Cruise Credit (FCC).
 
* Grand Voyage – круизи с продължителност над 50 дни
** Concierge Collection – круиз турове, представляващи комбинация от морски круиз и наземен участък, който обичайно се изпълнява с луксозен влак.
 
Кредитът за бъдещ круиз (FCC) трябва да бъде използван за нова резервация, направена в рамките на 1 година от датата на издаването му.  
 
За да бъде приложима програмата Regent Reassurance спрямо дадена резервация за круиз, тази резервация трябва да е платена 100%.

Условията на програмата Regent Reassurance подлежат на промяна по всяко време без предизвестие.
 

КАКВО Е FUTURE CRUISE CREDIT?

Future Cruise Credit (FCC) е електронен ваучер, издаден от круизната компания на клиента, въз основа на заплатената от него цена на круиза.  
 

ЗА КОИ ОТПЛАВАНИЯ Е ПРИЛОЖИМА ПРОГРАМАТА REGENT REASSURANCE?

За резервации направени до 28.02.2021 г. за отплавания преди 31.10.2021 г.
ВАЖНО: 100% Future Cruise Credits не се прилага за наземния участък на круизите от Concierge Collection.
 

КАКВО СЕ СЧИТА ЗА „ДАТА НА ОТПЛАВАНЕ“ НА РЕЗЕРВАЦИЯТА, СПРЯМО КОЯТО ПРОГРАМАТА REGENT REASSURANCE Е ПРИЛОЖИМА?

Датата на отплаване е датата, на която гостите се настаняват на борда на кораба или датата на която ползват първата хотелска нощувка от предплатения хотелски пакет или от организираната наземна програма преди круиза, закупени чрез круизната компания.
АКО АНУЛИРАТЕ 100% ПРЕДПЛАТЕНА РЕЗЕРВАЦИЯ ЗА КРУИЗ, ПОЛЗВАЙКИ REGENT REASSURANCE, ТОГАВА КРЕДИТЪТ ЗА БЪДЕЩ КРУИЗ ЩЕ СЕ ИЗЧИСЛИ ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:
100% стойността на круиза, предплатена към круизната компания, плюс хотелска или наземна програма, също предплатени към круизната компания. Изключение прави само наземната програма, вкюлчена в круизите от Concierge Collection.
 

ПОКРИВАТ ЛИ СЕ РАЗХОДИ ЗА ДРУГИ УСЛУГИ ОТ ПРОГРАМАТА REGENT REASSURANCE?

Не, всички услуги, които не са закупени от круизната компания не са обект на покритие от програмата Regent Reassurance.
 

КАКВА Е ВАЛИДНОСТТА НА КРЕДИТА ЗА БЪДЕЩ КРУИЗ - FCC?

Кредитът за бъдещ круиз FCC може да бъде използван за нова резервация, направена до 1 година от датата на издаването му.  
 

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КРЕДИТЪТ ЗА БЪДЕЩ КРУИЗ?

Кредитът за бъдещ круиз може да се използва само за нови резервации, т.е. не се прилага за съществуващи резервации.
 

КАКВО СТАВА С РАЗЛИКАТА МЕЖДУ СТОЙНОСТТА НА КРЕДИТА И СТОЙНОСТТА НА РЕЗЕРВАЦИЯТА?

Ако стойността на новата резервация надвишава стойността на кедите, тогава клиентът доплаща разликата към круизната компания. Ако стойността на кредита е по-малка от стойността на новата резервация, тогава круизната компания издава нов кредитен ваучер за разликата.
 

ВЪЗСТАНОВЯВА ЛИ СЕ КРЕДИТЪТ ЗА КРУИЗ АКО БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НОВА РЕЗЕРВАЦИЯ, КОЯТО СЛЕД ТОВА АНУЛИРАТЕ?

Не, ако към момента на анулирането на новата резервация за нея се дължи неустойка към круизната компания.
 

КАКВО СТАВА С ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ БОНУСИ И УСЛОВИЯ АКО ДАДЕНА РЕЗЕРВАЦИЯ БЪДЕ АНУЛИРАНА ОТ КЛИЕНТА ПО ПРОГРАМАТА REGENT REASSURANCE?

Клиентът получава кредит за бъдещ круиз в размер 100% предплатената стойност на анулирания круиз, но не може да прехвърли бонусите, налични за анулираната резервация, към новата такава.
 

МОЖЕ ЛИ КРЕДИТЪТ ЗА БЪДЕЩ КРУИЗ ДА СЕ ТРАНСФЕРИРА НА ДРУГО ЛИЦЕ?

Не, кредитът се издава поименно, на пасажерите, участващи в анулираната резервация за круиз и не може да бъде предоставян или преотстъпван на други лица.
 

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПОЛЗВА ПРОГРАМАТА REGENT REASSURANCE АКО РЕЗЕРВАЦИЯТА НЕ Е ПЛАТЕНА ИЗЦЯЛО?

Програмата Regent Reasurarance е приложима само ако гостите са платили изцяло резервирания круиз. Ако към момента на анулирането, круизът не е окончателно платен, тогава гостите могат да изберат да заплатят резервацията си изцяло, при което програмата Regent Reasurarance ще стане приложима. В противен случай, за резервации извън окончателното плащане, се прилагат стандартните неустойки за анулиране, посочени в общите условия на круизната компания.
 

МОЖЕ ЛИ ДА ОТКАЖЕТЕ ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОГРАМАТА REGENT REASSURANCE АКО РЕЗЕРВАЦИЯТА ВИ Е ИЗЦЯЛО ПРЕДПЛАТЕНА?

Да, може да се откажете, като трябва да заявите това писмено. В този случай спрямо резервацията за круиз ще се приложат стандартните неустойки за анулиране, посочени в общите условия на круизната компания.
 

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ПРОГРАМАТА REGENT REASSURANCE ДА СЕ ПРИЛОЖИ САМО ЗА ЕДИН ГОСТ В РЕЗЕРВАЦИЯТА?

Не, програмата се прилага задължително за всички гости в дадена резервация за круиз.
 

ЗАПЛАЩА ЛИ СЕ ТАКЗА ЗА ПРОГРАМАТА REGENT REASSURANCE?

Не, програмата е безплатна, в рамките на условията за приложимостта й. Необходимо е само в момента на изготвяне на временната резервация, писмено да бъде препотвърдена приложимостта на програмата спрямо нея.