Holland America Line Worry-Free Promise

COVID-19 PROTECTION PLAN - FLEXIBLE CANCELLATION - HEALTH & SAFETY

WORRY-FREE PROMISE

Програмата Worry-Free Promise* на Holland America Line беше анонсирана в средата на 2021 г. Тя има за цел да предостави повече спокойствие на клиентите, които желаят да плават с круизен кораб, въпреки, рисковете, ограниченията и пречките, които създава COVID-пандемията.
Програмата има няколко аспекта:
- възможност за анулиране на потвърдени резервации при по-гъвкави спрямо стандартните условия;
- помощ от страна на круизната компания, непосредствено преди или по време на пътуването при диагностициране с COVID-19 на някой от пасажерите в дадена резервация;
- мерки за превенция на заразяването с COVID-19 на борда на корабите от флотилията на Holland America Line.
*Обещание за безгрижие

1. COVID-PROTECTION PLAN

(описаните по-долу условия подлежат на промяна по всяко време без предизвестие)
Този план не представлява застраховка и не отменя необходимостта да си осигурите адекватни застраховки от тип „отмяна на пътуване“ и „медицински разноски в чужбина“. Целта на програмата covid-protection е да намали финансовите щети, които бихте претърпели вследствие от диагностицирането ви с COVID-19 непосредствено преди или по време на круиза.
Covid-protection се прилага безплатно спрямо всички резервации, направени до 30.09.2022, за дати на отплаване до 31.12.2022 г.
Covid-protection плана може да се задейства в периода от 30 дни преди началото на круиза до приключването му. Той се задейства при настъпване на някое от следните обстоятелства:
- Пасажер в дадена резервация не може да достигне до началното пристанище за круиза, тъй като в рамките на 30 дни преди датата на отплаване е получил положителен тест за COVID-19;
- Пасажер е получил отказ за настаняване на борда в първия ден от круиза поради положителен тест за COVID-19;
- Пасажер е карантиниран на борда на кораба или е принуден да го напусне преди края на круиза поради поява на положителен тест за COVID-19;
- Пасажер не може да се придвижи до началното пристанище за круиза, поради наложени правителствени рестрикции, в рамките на 30 дни до датата на отплаване, за напускане на собствената държава или за влизане в държавата, в която се намира началното пристанище. Рестрикциите трябва да са свързани с ограничителни мерки във връзка с COVID-19 и да бъдат доказани с официални, публично оповестени актове на съответните държавни власти. 

КАК ФУНКЦИОНИРА COVID-PROTECTION ПЛАНА?

ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЕН COVID-ТЕСТ В РАМКИТЕ НА 30 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЛАВАНЕ

Ако някой от пасажерите в потвърдена резервация за круиз получи положителен тест за COVID-19 в рамките на 30 дни преди датата на отплаване, тогава платената за круиза сума ще бъде трансформирана в кредит за бъдещ круиз (FCC – Future Cruise Credit). Валидността и приложимостта на кредита се определя към момента на издаването му.
Планът е приложим само спрямо пасажерите, чиито имена са включени в резервацията за круиз.

ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЕН COVID-ТЕСТ ПО ВРЕМЕ НА КРУИЗА

Ако някой гост получи положителен тест за COVID-19 по време на круиза, тогава той и неговите спътници в същата каюта ще бъдат поставени под карантина на кораба или ще трябва да го напуснат в определено пристанище, в зависимост от преценката корабната администрация и медицинските лица на борда. При възникване на такава ситуация, круизната компания ще трансформира неизползваната част от предплатената цена за круиз в кредит за бъдещ круиз (FCC – Future Cruise Credit), а неизползваната част от пристанищните такси, бреговите екскурзии и други екстри, които не са включени в цената на круиза ще бъдат възстановени под формата на борден кредит в бордната сметка на засегнатите пасажери. Издаденият кредит за бъдещ круиз (FCC – Future Cruise Credit), не подлежи на парично възстановяване и ако не се използва в рамките на валидността му остава в полза на круизната компания.

ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ДАДЕН ГОСТ ПОД КАРАНТИНА НА БРЕГА В РЕЗУЛТАТ ОТ ДИАГНОСТИЦИРАНЕ С COVID-19 ПО ВРЕМЕ НА КРУИЗА

Ако някой гост получи положителен тест за COVID-19 по време на круиза вследствие на което бъде поставен под карантина в някое пристанище, той и останалите потърпевши пътници в същата резервация ще получат:
- възстановяване на разходите, свързани с лечението на COVID-19, ако последните не са покрити от индивидуалната медицинска застраховка на пасажерите;
- възстановяване на разходите за промяна на полетите до дома, ако се налага такава промяна вследствие поставянето под карантина;
- помощ за покриване на разходите за храна на брега, по време на задължителната карантина, в размер определен от круизната компания;
- логистична подкрепа от специализиран персонал на брега, до получаване на разрешение от здравните власти за отпътуване до дома;
- помощ при комуникацията със застрахователната ви компания, от която сте закупили застраховки „отмяна и прекъсване на пътуването“ и/или „медицински разноски в чужбина“ (това е приложимо в случаите, когато вашата застраховка покрива частично или изцяло съответните COVID-рискове);

Covid-protection плана ще покрие непокритите от вашата застраховка разходи, в разумни граници. Това означава, че при поява на положителен тест за COVID-19 за някой от пасажерите в дадена резервация, следва първо да се обърнете към застрахователната си компания, след което да поискате съдействие от круизната компания за логистична подкрепа и покриване на непокритите разходи, допустими съгласно Covid-protection плана.

Действието на Covid-protection плана ще бъде прекратено незабавно в случай, че круизната компания установи, че засегнатите пасажери са декларирали неверни данни във връзка с ваксинационния си статус, здравословното си състояние или във връзка с резултатите от COVID-тест.

Covid-protection планът е приложим само за времето от установяване на заразяване с COVID-19 до получаването на разрешение засегнатите гости да отпътуват за дома. Covid-protection планът не предоставя дългосрочна грижа и лечение на COVID-19, а има за цел да ви помогне логистично и финансово, в рамките на разумните разходи, за преодоляване на негативните ефекти от евентуалното ви заразяване с COVID-19 по време на круиза.
 

2. МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАРАЗЯВАНЕТО С COVID-19 НА БОРДА НА КОРАБИТЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ВАКСИНАЦИЯ ПРОТИВ COVID-19

За осигуряване спокойствие за всички гости и екипажа и по-висока степен на защита от заразяване с COVID-19, Holland America Line приема за настаняване на борда на корабите си само пасажери, които представят валиден сертификат за ваксинация. Изискването се отнася за всички пасажри на възраст над 5 години. Децата на възраст под 5 години се допускат на борда без ваксинация. Ваксинационният процес трябва да е приключил не по-късно от 14 дни преди датата на отплаване и не по-рано от 270 дни (9 месеца) преди края на круиза. Гостите, чиито сертификати са издадени преди повече от 9 месеца преди края на круиза, следва да актуализират ваксината си против COVID-19 с бустерна доза, за която да бъде издаден съответен сертификат, не по-късно от 14 дни преди датата на отплаване.

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕСТ ЗА COVID-19

Всички гости ще бъдат тествани за COVID-19 в деня на настаняване на борда на кораба, на круизния терминал в началното пристанище (това условие се прилага спрямо всички круизи в Европа през лятото на 2022 г.). Круизната компания препоръчва всеки гост да си направи тест преди да напусне дома си, валиден включително до датата на настаняване на круизния кораб. Този тест може да послужи в случай на положителен резултат по време на бързия антигенен тест, който всички пасажери преминават на круизния терминал.

ХИГИЕНА НА БОРДА НА КОРАБА

Круизната компания осигурява почистване и дезинфекция на всички общи части и каютите на борда на кораба. Използваните препарати за почистване и дезинфекция са от най-високо качество с доказана годност за унищожаване на вируси, включително COVID-19.

ФИЛТРИРАНЕ НА ВЪЗДУХА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА КОРАБА

Вентилационните системи на всички кораби са подобрени, както по отношение филтрацията на въздуха, така и по отношение на увеличената циркулация на свеж въздух във вътрешните помещения.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА КОРАБА

На борда на всички кораби има лекари и медицински специалисти, обучени да оказват първа помощ в различни ситуации, включително при да правят тестове и да диагностицират COVID-19.

НОСЕНЕ НА МАСКИ

До отмяна или промяна на текущия COVID-протокол, носенето на маски във всички вътрешни общи помещения на кораба е задължително. Маските не са задължителни в каютите, на балконите им, както и в заведенията за хранене и в баровете, по време на консумацията на храни и напитки.

НАПУСКАНЕ НА КОРАБА В ПРИСТАНИЩАТА ОТ МАРШРУТА

Holland America Line не задължава гостите да се включват в бреговите екскурзии, предлагани от компанията. В някои пристанища от маршрута обаче, поради ограничения наложени от местните здравни власти, е възможно да се изисква закупуване на брегова екскурзия за всички, които желаят да напуснат кораба. В такива случаи, свободното движение на пасажери на брега не се разрешава от местните власти, поради което гостите ще могат да се движат само по предвидения в бреговата екскурзия маршрут. Информацията за наличието или отсъствието на такива рестрикции варира непрекъснато, поради което пасажерите следва периодично да проверяват актуализирания COVID-протокол или да се обръщат към администрацията на кораба за допълнителни пояснения.
 

3. ГЪВКАВИ УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА ПОТВЪРДЕНИ РЕЗРВАЦИИ

Гъвкавите условия се отнасят за случаите, когато клиентът желае да анулира потвърдената си резервация за круиз, поради каквато и да е причина, като анулирането трябва да е заявено към круизната компания не по-късно от 30 дни преди датата на отплаване. Съгласно тези гъвкави условия, вместо да загубите изцяло предплатените суми под формата на неустойки за анулиране на резервация, би могло, предплатените към круизната компания суми да се преобрзуват в кредити за бъдещ круиз. Кредитите може да се използват като частично плащане за нова резервация за круиз, направена в рамките на 1 година от анулирането на първата резервация. Кредитите се издават в полза на всички пасажери, включени в съответната резервация. Кредитите не може да се прехвърлят на други лица, т.е. може да се използват само от лицето, на което е издаден съответния ваучер и не може да се осребряват срещу парични суми, в случай, че не бъдат използвани. Неизползваните кредити остават в полза на круизната компания.

Гъвкавите условия се прилагат спрямо резервации, направени до 30.09.2022 г. за круизи с дати на отплаване до 31.12.2022 г.