COVID-19 НОВИНИ ОТ СВЕТА НА КРУИЗИТЕ

Информация за анулирани отплавания и нови политики на круизните компании във връзка с COVID-19Уважаеми Клиенти,


Създалата се в световен мащаб кризисна ситуация във връзка с мерките за ограничаване разпространението на COVID-19, предприети от правителствени и местни власти, предизвика приемането на допълнителни мерки и от страна на круизните компании.

Действията на круизните компании са продиктувани преди всичко от необходимостта да се минимизират текущите и потенциалните загуби за всички участници в процеса – клиенти, туристически агенции, туроператори и самите круизни компании, разбира се.

До края на месец февруари 2020 година, се анонсираха предимно мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 на борда на корабите от различните флотилии. Тези мерки включват, но не се изчерпват до: ограничаване на достъпа до круизните кораби на определени групи лица (според националност, местоживеене, маршрут на пътуването до началното пристанище, възраст, здравословно състояние и др.); въвеждане на изключително строги мерки за поддържане на хигиената на борда на круизните кораби; ограничаване на опасността от заразяване на борда включително и чрез въвеждане на локална карантина и пр.

Бързата промяна на епидемиологичната обстановка в началото на месец март обаче, доведе до приемане на нови, специални временни правила, предоставящи на клиентите по-гъвкави условия за анулиране на нови или съществуващи резервации, както и за отлагане на някои круизи за по-късни дати на отплаване, по изрично заявено желание от страна на клиентите.

По-долу предоставяме обобщена информация относно АКЦЕНТИТЕ В НОВИТЕ ПОЛИТИКИ на отделните круизни компании, с които работи круизна агенция КОНТИТРАНС М.

NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING

От включените в холдинга компании, круизна агенция КОНТИТРАНС М приема за обработка резеревации за круизи на Norwegian Cruise Line и Regent Seven Seas Cruises.

Считано от 13.03.2020 г., двете компании временно преустановиха плаванията на ВСИЧКИ кораби от флотилиите си. Засегнатите круизи са с дати на отплаване до 11.04.2020.

Междувременно, всяка от компаниите анонсира НОВА ВРЕМЕННА ПОЛИТИКА ЗА ОТКАЗ ОТ ПОТВЪРДЕНА РЕЗЕРВАЦИЯ ЗА КРУИЗ. Новата политика се нарича PEACE OF MIND (за Norwegian Cruise Line) и REGENT REASSURANCE (за Regent Seven Seas Cruises). Чрез политиката се предоставя възможност за анулиране без неустойка, на нови и съществуващи резервации, до 48 часа преди датата на отплаване. Новата политика се отнася за круизи  за дати на отплаване до 30.09.2020. Целта на политиката е повече спокойствие за клиентите и възможност за вземане на решение за пътуване или за отмяна на пътуването в последния момент, без това да е свързано със загуби за клиента от прилагането на неустойки за анулиране. Клиентите могат да анулират потвърдени резервации за круиз, попадащи в обхвата на политиката PEACE OF MIND, без да заплащат неустойки. Всички платени до момента на анулирането суми се преобразуват в кредит за бъдеща резервация за круиз (FCC – Future Cruise Credit).

Клиентите с потвърдени резервации за круизи, за които е приложима новата временна политика за отказ от пътуване се уведомяват поетапно, в зависимост от датата на отплаване.

Възможни са обаче всякакви промени, поради което препоръчваме клиентите да посещават периодично официалните уеб сайтове на круизните компании, за да се информират относно текущите мерки, промени, анонси и др. във връка с COVID-19.

CARNIVAL CORPORATION & PLC

От включените в групата компании, круизна агенция КОНТИТРАНС М приема за обработка резеревации за круизи на Holland America Line и Seabourn Cruises.

На 13.04.2020 Holland и Seabourn приеха едномесечна пауза за всички круизни отплавания до 14.04.2020 г.

Междувременно, Holland America Line и Seabourn Cruises анонсираха НОВА ВРЕМЕННА ПОЛИТИКА за ОБЛЕКЧЕНИ УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ на нови резервации, наречена BOOK WITH CONFIDENCE.

Политиката Book With Confidence на Holland America Line се отнася за нови резервации за круиз, направени до 30.04.2020 и отнасящи се за дати на отплаване до 15.10.2020 г. За такива резервации,  компанията предоставя облекчени условия за анулиране, до 30 дни преди датата на отплаване, чрез трансформиране на дължимата неустойка в кредит за бъдещ круиз (FCC – Future Cruise Credit).

Политиката Book With Confidence на Seabourn Cruises има две разновидности:
- За нови резервации за круизи за дати на отплаване до 31.07.2020, компанията предоставя облекчени условия за анулиране до 48 часа преди датата на отплаване, чрез трансформиране на дължимата неустойка в кредит за бъдещ круиз (FCC – Future Cruise Credit).

- За нови резервации за круизи за дати на отплаване от 01.08.2020 до 15.10.2020 г. компанията предоставя облекчени условия за анулиране до 30 дни преди датата на отплаване, чрез трансформиране на дължимата неустойка в кредит за бъдещ круиз (FCC – Future Cruise Credit).
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИТЕ СЪС СЪЩЕСТВУВАЩИ РЕЗЕРВАЦИИ, направени преди 15.03.2020 година.

Клиентите със съществуващи резервации за анулирани круизи или с резервации за отплавания в периода 15.04.2020 – 31.05.2020 също получават някои отсрочки, отстъпки или компенсации, за което се уведомяват своевременно.

Клиентите със съществуващи резервации за дати на отплаване от 01.06.2020 нататък не са засегнати и не попадат в обхвата на новата политика, поради което не е необходимо да предприемат някакви конкретни действия. Възможни са обаче всякакви промени, поради което препоръчваме клиентите да посещават периодично официалните уеб сайтове на круизните компании, за да се информират относно текущите мерки, промени, анонси и др. във връка с COVID-19.
 

ROYAL CARIBBEAN CRUISES

От включените в групата компании, круизна агенция КОНТИТРАНС М приема за обработка резеревации за круизи на Royal Caribbean Cruises, Celebrity Cruises  и Azamara Club Cruises.

Към дата 15.03.2020 компаниите от групата на Royal Caribbean на са анонсирали временно преустановяване на плаванията, но седмица по-рано приеха приеха НОВА ПОЛИТИКА ЗА ОБЛЕКЧЕНИ УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИИ, наречена CRUISE WITH CONFIDENCE. Новата политика се отнася съществуващи или нови резервации, за дати на отплаване до 31.07.2020 г. и се изразява във възможност за анулиране до 48 часа преди датата на отплаване чрез трансформиране на неустойката за анулиране в кредит за бъдещ круиз (FCC – Future Cruise Credit). Целта на политиката е да се намалят притеснията  на  клиентите, имащи потвърдени резервации за круиз или такива, които желаят да направят нови.

Клиентите със съществуващи резервации за отплавания в периода до 31.07.2020 се уведомяват за възможностите поетапно, според датата на отплаване.

Клиентите със съществуващи резервации за дати на отплаване от 01.08.2020 нататък не са засегнати и не попадат в обхвата на новата политика, поради което не е необходимо да предприемат някакви конкретни действия. Възможни са обаче всякакви промени, поради което препоръчваме клиентите да посещават периодично официалните уеб сайтове на круизните компании, за да се информират относно текущите мерки, промени, анонси и др. във връка с COVID-19.
 
Всички нови политики, споменати по-горе подлежат на промяна от страна на круизните компании, по всяко време без предизвестие.
 
Информация за круизите на MSC Cruises може да намерите на адрес: www.contitrans-m-budget.com