COVID-19 НОВИНИ ОТ СВЕТА НА КРУИЗИТЕ

Информация за анулирани отплавания и нови политики на круизните компании във връзка с COVID-19Уважаеми Клиенти,


Създалата се в световен мащаб кризисна ситуация във връзка с мерките за ограничаване разпространението на COVID-19, предприети от правителствени и местни власти, предизвика приемането на допълнителни мерки и от страна на круизните компании.

Действията на круизните компании са продиктувани преди всичко от необходимостта да се минимизират текущите и потенциалните загуби за всички участници в процеса – клиенти, туристически агенции, туроператори и самите круизни компании, разбира се.

До края на месец февруари 2020 година, се анонсираха предимно мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 на борда на корабите от различните флотилии. Тези мерки включват, но не се изчерпват до: ограничаване на достъпа до круизните кораби на определени групи лица (според националност, местоживеене, маршрут на пътуването до началното пристанище, възраст, здравословно състояние и др.); въвеждане на изключително строги мерки за поддържане на хигиената на борда на круизните кораби; ограничаване на опасността от заразяване на борда включително и чрез въвеждане на локална карантина и пр.

Бързата промяна на епидемиологичната обстановка в началото на месец март обаче, доведе до приемане на нови, специални временни правила, предоставящи на клиентите по-гъвкави условия за анулиране на нови или съществуващи резервации, както и за отлагане на някои круизи за по-късни дати на отплаване, по изрично заявено желание от страна на клиентите.

По-долу предоставяме обобщена информация относно АКЦЕНТИТЕ В НОВИТЕ ПОЛИТИКИ на отделните круизни компании, с които работи круизна агенция КОНТИТРАНС М.

NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING

От включените в холдинга компании, круизна агенция КОНТИТРАНС М приема за обработка резеревации за круизи на Norwegian Cruise Line и Regent Seven Seas Cruises.

На 20.05.2020 г., двете компании удължиха срока за временно преустановяване на плаванията на ВСИЧКИ кораби от флотилиите си. Засегнатите круизи са с дати на отплаване до 31.07.2020.

През месец март, всяка от компаниите анонсира НОВА ВРЕМЕННА ПОЛИТИКА ЗА ОТКАЗ ОТ ПОТВЪРДЕНА РЕЗЕРВАЦИЯ ЗА КРУИЗ. Новата политика се нарича PEACE OF MIND (за Norwegian Cruise Line) и REGENT REASSURANCE (за Regent Seven Seas Cruises).

PEACE OF MIND (за Norwegian Cruise Line)
Чрез политиката се предоставя възможност за анулиране без неустойка, на нови и съществуващи резервации, до 48 часа преди датата на отплаване. Новата политика се отнася за круизи  за дати на отплаване до 30.11.2020. Целта на политиката е повече спокойствие за клиентите и възможност за вземане на решение за пътуване или за отмяна на пътуването в последния момент, без това да е свързано със загуби за клиента от прилагането на неустойки за анулиране. Клиентите могат да анулират потвърдени резервации за круиз, попадащи в обхвата на политиката PEACE OF MIND, без да заплащат неустойки. Всички платени до момента на анулирането суми се преобразуват в кредит за бъдеща резервация за круиз (FCC – Future Cruise Credit).

Клиентите, на които предстои плащане на баланс за круиз, следва да спазят срока за плащане, в противен случай резервацията ще се анулира автоматично с прилагане на стандартните такси и неустойки за анулиране. 

Възможни са обаче всякакви промени, поради което препоръчваме клиентите да посещават периодично официалните уеб сайтове на круизните компании, за да се информират относно текущите мерки, промени, анонси и др. във връка с COVID-19.

CARNIVAL CORPORATION & PLC

От включените в групата компании, круизна агенция КОНТИТРАНС М приема за обработка резеревации за круизи на Holland America Line и Seabourn Cruises.

На 07.05.2020 Holland America Line обявиха, че анулират всички круизи в Европа за целия летен сезон на 2020 година.

Клиентите със съществуващи резервации, направени преди 15.03.2020, за дати на отплаване от 01.07.2020 нататък ще получат компенсации под формата на ваучери за бъдещ круиз. Възможни са обаче всякакви други промени, поради което препоръчваме клиентите да посещават периодично официалните уеб сайтове на круизните компании, за да се информират относно текущите мерки, промени, анонси и др. във връка с COVID-19. Всички клиенти с валидни резервации за отплавания след 30.06.2020 г. следва да заплатят баланса за круиза си в срок, в противен случай, резервациите ще бъдат анулирани с прилагане на съответните неустойки и такси.
 

ROYAL CARIBBEAN CRUISES

От включените в групата компании, круизна агенция КОНТИТРАНС М приема за обработка резеревации за круизи на Royal Caribbean Cruises, Celebrity Cruises  и Azamara Club Cruises

На 20.05.2020 компаниите от групата на Royal Caribbean анонсираха удължаване на временната пауза в круизните плавания до 31.07.2020 за всички кораби от флотилията, с изключение на корабите в Азия, които ще възобновят плаванията си от 01.07.2020.

В края на месец март, компаниите от групата на Royal Caribben обявиха също, че удължават валидността на НОВАТА ПОЛИТИКА ЗА ОБЛЕКЧЕНИ УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИИ, наречена CRUISE WITH CONFIDENCEПървоначално новата политика се отнасяше за съществуващи или нови резервации, за дати на отплаване до 31.07.2020 г., но на 31.03.2020 г. компаниите от групата разшириха обхвата й и тази политика вече се прилага за съществуващи резервации за круизи с дати на отплаване до 31.08.2020 г.

Политиката за анулиране при облекчени условия CRUISE WITH CONFIDENCE се изразява във възможност за анулиране до 48 часа преди датата на отплаване чрез трансформиране на неустойката за анулиране в кредит за бъдещ круиз (FCC – Future Cruise Credit). Целта на политиката е да се намалят притеснията  на  клиентите, имащи потвърдени резервации за круиз или такива, които желаят да направят нови. Клиентите, които желаят да се възползват от политиката CRUISE WITH CONFIDENCE трябва да изпратят писмена заявка за анулиране на резервацията съгласно условията на тази политика не по-късно от 3 дни преди датата на отплаване. Междувременно наличието на облекчени условия за анулиране, не отменя необходимостта клиентите да извършват плащания по потвърдените си резервации в съответствие с програмата за плащане, която им е била предоставена към момента на потвърждаване на резервацията за круиз. Неспазването на срока за плащане води до анулиране на потвърдената резервация с прилагане на съответните неустойки и такси за анулиране.

Клиентите със съществуващи резервации за дати на отплаване от 01.09.2020 не попадат в обхвата на новата политика, поради което не е необходимо да предприемат някакви конкретни действия. Възможни са обаче всякакви промени, поради което препоръчваме клиентите да посещават периодично официалните уеб сайтове на круизните компании, за да се информират относно текущите мерки, промени, анонси и др. във връка с COVID-19.
 
Всички нови политики, споменати по-горе подлежат на промяна от страна на круизните компании, по всяко време без предизвестие.
 
Информация за круизите на MSC Cruises може да намерите на адрес: www.contitrans-m-budget.com