Azamara Cruise With Confidence

Програма за гъвкави условия за анулиране на потвърдени резервации в условията на COVID

ГЪВКАВИ УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА КРУИЗ НА Azamara Club Cruises

ПРОГРАМАТА CRUISE WITH CONFIDENCE ПРЕДВИЖДА:

1) Ако резервирате круиз с дата на отплаване до 31.12.2022 г., 
2) И ако потвърдите резервацията си за круиз с плащане на депозит или баланс най-късно до 31.08.2022 г.,
3) След това, може да анулирате резервацията си до 48 часа преди датата на отплаване, без да обяснявате причината за анулирането и без да представяте каквито и да е документи,
4) Спрямо вашата резервация няма да се приложат стандартните неустойки за анулиране.

КАКВО ЩЕ СТАНЕ С ПРЕДПЛАТЕНИТЕ СУМИ?

Те ще бъдат преобразувани в кредит за бъдещ круиз, т. нар. Future Cruise Credit (FCC). Кредитът ще може да ползвате спрямо следваща нова резервация за круиз, отговаряща на следните две условия:
1) да бъде направена най-късно до 30.06.2023 г.
2) да бъде за круиз с дата на отплаване най-късно до 30.06.2023 г.

Важно е да знаете че:
а/ Кредитите за бъдещ круиз издадени вследствие анулиране на резервация по искане на клиента, по програмата Cruise With Confidence, не могат да бъдат възстановени обратно на клиента под формата на паричен превод. Единственият начин да се използва стойността на издадените кредити е те да бъдат приложени за нова резервация за круиз, в посочените по-горе срокове на пътуване.
 
б/ Неизползваните в срок кредити за бъдещ круиз се нулират и клиентът няма възможност да претендира към круизната компания за възстановяване на стойността им. 
 
в/ Ако резервация за круиз бъде анулирана по програмата Cruise With Confidence, по искане на клиента, дори круизът впоследствие да бъде анулиран изцяло от страна на круизната компания, съответните пътници не получават право на осребряване на стойността на издадените кредити под формата на паричен превод. Единствената форма на приложение на кредитите е като плащане за нова резервация за круиз, за същите пасажери, на които са издадени кредитите.

Програмата Cruise With Confidence представлява много гъвкава политика спрямо анулирането на потвърдени резервации за круизи, която е напълно в унисон с обстоятелствата в момента и защитава в голяма степен правата на пътниците.