Програма за лоялни клиенти

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ НА КРУИЗНА АГЕНЦИЯ  CONTITRANS M Ltd.
CONTITRANS-M OCEAN CRUISE CLUB

Кой може да бъде член на CONTITRANS OCEAN CRUISE CLUB?

Всеки клиент, който е заявил и заплатил по сметка на CONTITRANS M Ltd. една или повече каюти за пътуване по море, на борда на круизен кораб.

Какви са ползите от участието ви в клубната програма?

1.      Получавате регулярните бюлетини на CONTITRANS M Ltd., в които се обявяват текущите новини и промоции от света на круизите.
 
2.      Получавате специални персонализирани OCEAN CRUISE CLUB-оферти за круизи, които се предоставят само на активните членове на CONTITRANS M OCEAN CRUISE CLUB. Тези оферти са конфиденциални и не се публикуват в рекламните и информационни материали и уеб-сайтове на круизните компании и на CONTITRANS M Ltd., а се предоставят чрез директна комуникация с активните клиенти, по електронна поща, телефон или традиционна поща.
 
3.      В съотвествие с нивото на членство, което имате (SILVER, GOLD, PLATINUM), получавате отстъпки от публикуваните цени за круиз, за всяка следваща резервация, направена чрез CONTITRANS M Ltd., в случай че тарифата по която резервирате не налага рестрикции по отношение на допълнителните отстъпки. Клиентите с ниво на членство BRONZE не ползват ценови отстъпки.
 

без отстъпка
 

отстъпка 3%
 

отстъпка 4%
 

отстъпка 5%
 
 
*Отстъпките се прилагат върху нетната цена за круиз, без допълнителни такси и услуги. Отстъпките не се комбинират с някои видове промоци, което се съобщава във всеки конкретен случай. Отстъпките се прилагат след като се достигне съответното ниво на членство в програмата, което предвижда предоставяне на отстъпка при следваща резервация за круиз.
 
4.      В случай, че планирате да осъществите следващия си круиз с ваши приятели или близки, които до момента не са активни членове на програмата CONTITRANS M OCEAN CRUISE CLUB, приятелите ви автоматично получават приложимите към вашето ниво на членство отстъпки, бонуси и други предимства, за конкретната резервация.

5.      Получавате покани за участие в специални събития, организирани само за клиенти на CONTITRANS M.
 
6.      Получавате разширена информация за специфични аспекти на круизното пътуване, за нови продукти и за всичко от света на круизите, което може да ви заинтересува или забавлява.
 
7.      Ползите от участието ви в програмата CONTITRANS M OCEAN CRUISE CLUB се комбинират с ползите от участитето ви в програмите за лоялност на отделните круизни компании, с които вече сте пътували.

Как се получава членство в програмата CONTITRANS M OCEAN CRUISE CLUB?

1.      Клиент, който е резервирал и заплатил круиз директно в круизна агенция CONTITRANS M Ltd. се счита за активен член на програмата CONTITRANS M OCEAN CRUISE CLUB и получава членски профил.
 
2.      Профилът се предоставя на клиента, който е инициирал резервацията за круиз и е заплатил една или повече каюти за дадено пътуване, независимо от това дали е участвал лично в пътуването или е направил и заплатил резервацията в полза на други лица (роднини, приятели, колеги и др.).

3.      Профилът се идентифицира чрез уникален номер и ниво на членство (BRONZE, SILVER, GOLD, PLATINUM), които се предоставят от CONTITRANS M Ltd. след приключване на първото пътуване.
 
4.      Свързаните с клиента лица, настанени в една каюта с него (тези, за които клиентът е заявил и заплатил круиза) се считат за пасивни членове на CONTITRANS M OCEAN CRUISE CLUB. Те не получават собствен профил, а се присъединяват към профила на активния член. В случаите, когато един клиент заявява няколко резервации за един и същи круиз/дата на отплаване, за малка група приятели, колеги и пр., в която всяка индивидуална каюта се заплаща за сметка на съответните гости, настанени в тази каюта, гостите в отделните каюти получават индивидуален профил в програмата за лоялност, на база на стойността на заплатения от тях круиз. Последното не се отнася за случаите, в които един клиент заявява и заплаща изцяло за своя сметка повече от една каюти. В този случай общата стойност на всички заявени и заплатени каюти се взема под внимание при определяне нивото на членство на съответния клиент.
 
5.      Нивото на клубното членство се определя въз основа на заплатените от активния клиент нетни суми за круиз (цената за круиз без допълнителни такси и услуги). Нивата на клубно членство са както следва:
- BRONZE - до 1999 точки (€*)
- SILVER - от 2000 до 3999 точки (€*)
- GOLD - от 4000 до 9999 точки (€*)
- PLATINUM - над 10000 точки (€*)
*Сумите, платени за резервации, за които цените са в Щатски Долари, се преизчисляват в ЕВРО по актуалния обменен курс към датата на встъпване в членство в програмата за лоялни клиенти.
 
6.      Профилът е валиден за период от 2 години от момента на създаването му, в рамките на които активният клиент може да прави резервации за круизи, ползвайки предимствата на програмата CONTITRANS M OCEAN CRUISE CLUB.
 
7.      Всяка следваща резервация за круиз, направена от активен член на CONTITRANS M OCEAN CRUISE CLUB, която е потвърдена в рамките на 2 години след датата на приключване на последния круиз, води до натрупване на суми в личния му профил. Анулираните резервации не се вземат под внимание при изчисляване нивото на членство.
 
8.      Профил, който е останал неактивен в рамките на 2 години от момента на създаването му, се анулира автоматично.
 
9. Не се предоставят отстъпки спрямо резервации за приятели и роднини на активен член на програмата, освен в случай, че те пътуват заедно с него или в случай, че член на клуба не пътува, но заявява и заплаща круиз - подарък в полза на свои близки.