ОПИК BG16RFOP002-2.092

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.092

Проект и главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки исредни предприятия, извършващи туроператорска и/илитуристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Номер на проект: BG16RFOP002-2.092-0134-C01

Бенефициент: КОНТИТРАНС М ЕООД
 
Обща стойност: 20 919.26 лв.,
от които (85%) 17 781.37 лв. европейско и (15%) 3 137.89 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 21.12.2020 г.
Край:     21.03.2021 г.


В края на 2020 г. Контитранс М получи БФП в размер 20919.26 лв., предоставена от МТ по процедура BG16RFOP002-2.092 от оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", приоритетна ос "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП". Процедурата е открита с цел подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и се изразява в осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/илитуристическа агентска дейност по Закона за туризма.
 
Проектът е завършен на 17.03.2021 г.
Резултатите от изпълнението се оценяват като задоволителни, отчитайки трудните за всички времена на глобална пандемия. Негативните последствия за агенция „КОНТИТРАНС М“ от пълното преустановяване на туристическа агентска дейност през 2020 г. и 2021 г., са изключително тежки и не могат да бъдат компенсирани с полученото финансиране по процедура BG16RFOP002-2.092. Преодоляването на последиците от продължаващата пандемия е практически невъзможно в рамките на един кратък 3-месечен проект. Въпреки това, предоставените средства изиграха в известен смисъл, ролята на спасителен пояс за компанията в условията на сериозна ликвидна криза поради преустановяването на работния процес за безпрецедентно дълъг период от време. Предоставените по ОПИК средства, бяха използвани за покриване на екзистенц-минимума от текущи разходи, чрез които да се подпомогне съществуването на компанията, предотвратяването на фалит и продължаване процеса на обслужване на значителен брой случаи на принудително анулирани резервации. Важно е да се отбележи, че круизните плавания, които са основната специализация на туристическа агенция „КОНТИТРАНС М“ ЕООД, бяха преустановени буквално по целия свят за период от година и половина, което доведе до тежки изпитания за всички, заети пряко или косвено в индустрията. Правителства и институции на редица държави оцениха огромната важност на сектора и оказаха сериозна пряка безвъзмездна финансова помощ на заетите в круизната сфера.
Ръководството на агенцията ни оценява предоставената безвъзмездна помощ и отчита като резултат физическото оцеляване на компанията.
Ръководството на агенцията изразява искрена благодарност и към европейските и държавните институции за оказаната материална и морална подкрепа в трудните времена на пандемията.