ОПИК BG16RFOP002-2.073

ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073

Проект и главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Номер на проект: BG16RFOP002-2.073-21767-C01

Бенефициент: КОНТИТРАНС М ЕООД
 
Обща стойност: 10 000 лв.,
от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 08.02.2021 г.
Край:     08.05.2021 г.


През месец февруари 2021 г. Контитранс М получи БФП в размер 10 хил. лв., предоставена от МИ по процедура BG16RFOP002-2.073 от оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", приоритетна ос "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП". Процедурата е открита с цел осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Проектът е в процес на изпълнение.