КАРИЕРИ

СВОБОДНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ

В круизна агенция CONTITRANS M Ltd. винаги има място за качествени, ентусиазирани и работливи хора, притежаващи добър търговски усет и разбира се, вкус към морето и пътешествията.
Понастоящем агенцията се нуждае от

 

СПЕЦИАЛИСТ  ПРОДАЖБИ

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: ПРОДАЖБА НА КРУИЗИ,

КОЕТО ВКЛЮЧВА:

- всички операции от приемане на запитване до финализиране на търговската сделката;
- работа с резервационни системи и комуникация с доставчици;
- работа със специализиран софтуер и обработка на документация;
- изготвяне на отчети и справки за ръководството на агенцията;
- участие в презентации, маркетингови и рекламни кампания на фирмата.

ИЗИСКВАНИЯ:

- завършено висше образование в областта на туризма или външната търговия;
- отлична езикова култура и комуникационни умения;
- свободно ползване на английски език писмено и говоримо;
- компютърни умения - добро работно ниво;
- отлично здравословно състояние;
- умения за работа в екип и динамична среда;
- професионалният опит в туристическа агенция е предимство;

НЕОБХОДИМИ ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА, които ще са от полза в работата:

- дисциплина;
- самостоятелно мислене;
- находчивост;
- уравновесеност
- чуство за хумор;
- способност за бързо и качествено усвояване на голям обем информация.

ПРЕДЛАГАМЕ:

- дългосрочен ангажимент, обвързан с трудов договор;
- разнообразна и емоционална работа;
- високо заплащане за ефективен и резултатен труд;
- годишни бонуси за особено добри финансови постижения;
- обучение в страната и чужбина за повишаване на квалификация.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ*:

- CV+ актуална снимка паспортен формат;
- сканирано копие на диплома за висше образование;
- сканирани дипломи и свидетелства за завършени квалификационни, езикови и пр.
  курсове, ако има такива (предоставянето на тези документи не е задължително);
- мотивационно писмо и препоръки (не е задължително);

*Кандидатите следва да изпращат документите си на следния електронен адрес:
contitrans.hr@gmail.com
Не се разглеждат кандидатури, постъпили чрез други комуникационни канали, например телефони, социални мрежи, куриерска поща, посещения в офис на агенцията и пр.

ЕТАПИ ПРИ ПОДБОРА НА КАНДИДАТИТЕ и ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА:

(1) Предварителен тест;
(2) Интервю;
(3) 3-седмично встъпително фирмено обучение – безплатен интензивен  курс.

ТРУДОВ ДОГОВОР се подписва с кандидати, успешно преминали встъпителното фирмено обучение. Преди подписване на ТД, кандидатите представят актуално свидетелсво за съдимост и здравен сертификат