За насКОНТИТРАНС М ЕООД е туристическа агенция с регистрация № РКК-01-05786.
Контролен орган: Министерство на Туризма.
Дружеството е регистрирано по ЗДДС. 
Адрес на управление: СОФИЯ, ул. М.Буботинов № 31А.  
Притежава Удостоверение № 14877, издадено от КЗЛД на Република България за администратор на лични данни.