ЗАСТРАХОВКИ ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ

ALLIANZ TRAVEL

 
ЗАЯВЕТЕ СВОЯТА ЗАСТРАХОВКА ОНЛАЙН ТУККруизна агенция CONTITRANS M Ltd. предлага следните видове застраховки ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ:


БАЛАНС

Това е базов вариант на застраховка ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ, който осигурява сигурна защита при пътуване в чужбина с продължителност не повече от 15 дни, включително покритие на застрахователни събития, свързани с COVID-19.
Подробна информация относно застрахователните покрития и премии ще намерите в следните файлове:

БАЛАНС - информационен документ

БАЛАНС - общи условия


КЛАСИК

Това е вариант на застраховка ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ с по-високи лимити на покритие спрямо базовата застраховка БАЛАНС. Застраховка КЛАСИК осигурява сигурна защита при пътуване в чужбина с продължителност не повече от 93 дни, включително покритие на застрахователни събития, свързани с COVID-19.
 
КЛАСИК - информационен документ

КЛАСИК - общи условия

 

ПРЕМИУМ

Това е вариант на застраховка ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ с по-високи лимити на покритие спрямо застраховка КЛАСИК. Застраховка ПРЕМИУМ осигурява сигурна защита при пътуване в чужбина с продължителност не повече от 93 дни, включително покритие на застрахователни събития, свързани с COVID-19.

ПРЕМИУМ - информационен документ

ПРЕМИУМ - общи условияМУЛТИТРИП

Това е вариант на застраховка ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ има сравнително високи лимити на покритие, подобно на застраховката КЛАСИК, но застраховката МУЛТИТРИП е валидна за множество пътувания в чужбина, в рамките на една календарна година, като всяко пътуване може да бъде с максимална продължителност до 62 дни. Застраховката има покритие на застрахователни събития, свързани с COVID-19.

МУЛТИТРИП - информационен документ

МУЛТИТРИП - общи условия

 

КАК ДА ЗАЯВИТЕ ЗАСТРАХОВКА ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ

Може да използвате онлайн инструмента за заявяване и плащане на избраната застраховка, директно към застрахователната компания. Плащанияат се извършват с банкова карта на клиента. 

 
ЗАЯВЕТЕ СВОЯТА ЗАСТРАХОВКА ОНЛАЙН ТУК


Ако желаете, може да заявите избрания вид застраховка писмено, като изпратите имейл до круизна агенция Контитранс М. Плащането на този тип полици става по банков път, към Контитранс М. Писмената заявка за изготвяне на полица, следва да бъде изпратена на имейл адрес: info@contitrans-m.com, и да съдържа:

1. Наименованието на предпочитания вид застраховка.
2. Дата на напускане на България и дата на връщане в България (за МУЛТИТРИП застраховките - начална дата на застраховката).
3. Имена и рождени дати на застрахованите лица. Имената трябва да са изписани на латиница и да съответстват на имената в личните документи на застрахованите.
4. Пощенски адрес на всеки от застрахованите, включително пощенски код.

Въз основа на Вашата заявка, ще изготвим оферта, която може да потвърдите чрез плащане на застрахователната премия по банков път.

Непотвърдените с плащане оферти се анулират, без по-нататъшни ангажименти, за която и да е от страните.

За да ползвате нашите услуги е необходимо да имате потвърдена резервация за круиз, направена чрез круизна агенция CONTITRANS M Ltd.
Препоръчителният срок за изготвяне на застраховката ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ е в рамките на 30-15 дни преди началото на пътуването.