ЗАСТРАХОВКА ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ

ALLIANZ TRAVEL
Круизна агенция КОНТИТРАНС М ЕООД предлага застраховка „Отмяна на пътуване”, включително с COVID-19 покритие, на застрахователна компания Allianz Travel (AWP P&C S.A. България).

Такава застраховка е приложима в следните случаи:
1. Застрахованите пасажери са с българско гражданство и постоянно с местожителство в България.

2. Застрахованите пасажери са чужди граждани с постоянно местожителство в България от минимум 6 месеца или в брак с български гражданин (застраховката не важи при пътуване в страната по произход).

3. Застраховката е сключена преди началото на пътуването.
Препоръчва се сключване на застраховката да стане до 3 дни от датата на сключване на договора за круиз между пасажерите и круизната компания. Договорът за круиз е сключен на датата, на която временната резервация за круиз е потвърдена от клиента чрез плащане на депозит.
Възможно е застраховка „Отмяна на пътуване” да бъде сключена и след сключване на договора за круиз, но не по-късно от 30 дни преди датата на отпътуване от България. Тогава тя ще важи само за застрахователни събития, настъпили не по-рано от 10 дни след датата на сключване на застраховката и не по-късно от датата, на която започва пътуването.
 
4. Началната точка на пътуването е България.
За да се изпълни това условие е необходимо като начална дата на застраховката да се посочи датата, на която пасажерите напускат България, а не началната дата на круиза, която обичайно е по-късна от датата на напускане на България. В случай, че към момента на сключване на застраховката датата на напускане на страната не е известна, то тя може да бъде променена в последствие, така че да съответства на началната дата на пътуването от България със самолет или с друго превозно средство. За промяна на датата на напускане на България не се заплаща допълнителна застрахователна премия, освен ако промяната не е свързана и с увеличаване на застрахованата сума, чрез добавяне на стойността на закупения от Вас самолетен билет и други туристически услуги.

ВАЖНО! Максималното покритие на застраховка „Отмяна на пътуване” не може да надвишава 20 хил. лева за една резервация за круиз, плюс евентуално добавените към нея суми за самолетни билети и хотелски нощувки преди или след круиза, за всички пасажери включени в резервацията.
 
Подробно описание на застраховка „Отмяна на пътуване” може да прочетете в прикачените към настоящото писмо файлове:
-        Общи условия: Cancellation_2204_BG   
-        Информационен документ относно застраховката съгласно европейското законодателство: 2204 IPID_MyTravel_Cancellation_2204_BG.pdf

КАК ДА ЗАЯВИТЕ ЗАСТРАХОВКА ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ

В случай, че решите да се възползвате от тази застраховка ще бъде необходимо да ни предоставите следните данни за всички застраховани лица:
1. Номер на резервацията за круиз, в която са включени застрахованите лица.
2. Телефон, имейл адрес и адрес по местоживеене вкл. пощенски код за всяко от застрахованите лица или поне на един от застрахованите пасажери в резервацията за круиз.
3. Дата на отпътуване от България.
4. Стойност на самолетния билет и хотелските нощувки в начално и/или крайно пристанище, ако възнамерявате да включите тези туристически услуги в застраховката ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ.

Застрахователната полица ще бъде изготвена след предоставяне на необходимите лични данни и заплащане на застрахователната премия по банкова сметка на Контитранс М.